ถูกเสมอ

posted on 25 Apr 2011 20:49 by iploy
"ฉันถูก"
"ฉันใช่"
"เธอผิด"
"เธอไม่ดี"
 
เคยมองกลับกันมั้ย